skip to Main Content

Even kennismaken

Na verschillende initiatieven voor jeugd en jongerenwerk zoals “SoCuWe” en “SJGD”, is in het voorjaar van 2005 “SJD” (Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen) opgericht. De stichting heeft als voornaamste doel om de sociaal-culturele activiteiten voor jongeren meer aandacht te geven. Dit naast de activiteiten op sportgebied, muziek etc. die in Diepenveen plaatsvinden. De SJD is een Diepenveense jongerenorganisatie die zich richt op alle jongeren in Diepenveen. Zowel het besturen als de uitvoering van de activiteiten gebeurt door vrijwilligers.

Wat doen we zoal?

De stichting verzorgt in Diepenveen voor jongeren in alle leeftijdscategorieën vrijetijdsbesteding op sociaal-cultureel gebied. Zoals uit de naam van de stichting blijkt is de aandacht met name gericht op het organiseren van activiteiten in de ruimste zin des woord. We bieden daarbij, met name voor de groep van 12-20 jarigen, de gelegenheid deze activiteiten zelf te organiseren; de SJD stimuleert en ondersteunt daarbij. Ook geldt deze steun voor andere initiatieven van en voor Diepenveense jongeren. Daarnaast willen we de vrijwilligers die zich met al deze jongerenactiviteiten bezig houden, ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk door een basis te creëren die het functioneren mogelijk maakt.

Hoe zijn we dat van plan?

De SJD is een jongerenorganisatie die laagdrempelig wil zijn voor de jongeren en open staat voor nieuwe ideeën en initiatieven. We bieden jongeren met leuke ideeën de gelegenheid die te bespreken. Wanneer deze worden geaccepteerd zal ondersteuning worden verleend aan de realisering ervan. We werken samen met andere Diepenveense organisaties / activiteiten en streven daarbij naar versterking van elkaar ten voordele van de jongeren. Daar waar gewenst willen we voor de gemeente Deventer een gesprekspartner zijn voor activiteiten van sociaal-culturele aard voor jongeren in Diepenveen. Daar waar nodig en mogelijk zullen we met professionele ondersteuning werken.

We houden u op de hoogte!

Alle vooraankondigingen vinden plaats op www.facebook.nl/sjdiepenveen. Op onze website zal de aanvullende informatiebron zijn voor ouder en kind, en op de website kan er ook aangemeld worden voor alle verschillende activiteiten. Met “flyers” worden de jongeren en hun ouders geïnformeerd over aanstaande activiteiten.

Hoe kunt u ons informeren?

Het bestuur en de activiteitencoördinator staan open voor nieuwe ideeën en suggesties ter verbetering. Het blijft vrijwilligerswerk dus ook aanmeldingen om in wat voor vorm ook mee te willen doen zijn welkom. Opgave voor deelname aan een activiteit gaat bij voorkeur geautomatiseerd, dat vergemakkelijkt de administratie en bespaart ons veel tijd. Onze website en facebook pagina zijn dus bij uitstek het medium om te communiceren.

Back To Top