Skip to content

Larz Westerik

Ik heb de voorzittershamer opgepakt en ik vind het mijn taak om voorwaarden te scheppen dat de bestuursleden en onze vrijwilligers hun werkzaamheden zo optimaal mogelijk kunnen verrichten.

Back To Top