skip to Main Content

De Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen (SJD) werkt met kinderen. En dit vinden wij een serieuze aangelegenheid. Misbruik van kinderen, in welke vorm dan ook, willen we voorkomen. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij alleen met geschikte vrijwilligers werken.
 
Wij, het bestuur van de Stichting, hebben daarom besloten een gedragsprotocol te hanteren voor de omgang met kinderen, om verschillende vormen van misbruik te voorkomen.
 
Daarbij hanteren wij de volgende voorwaarden bij het aannemen van vrijwilligers:
 
1. Alle potentiele vrijwilligers hebben voor aanname een individueel gesprek met een bestuurslid van SJD. In dit gesprek komen aan de orde:
 
A. Motivatie van de vrijwilliger om bij de SJD te komen werken;
B. Arbeidsverleden/ervaring van de vrijwilliger;
C. Het belang dat de Stichting hecht aan een veilig klimaat voor onze kinderen en vrijwilligers;
D. Verplichte aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag;
E. Verplichte ondertekening gedragsprotocol;
 
2. Alle vrijwilligers werken met een Verklaring Omtrent Gedrag
3. Alle vrijwilligers ondertekenen voor aanvang van het vrijwilligerswerk het gedragsprotocol

Back To Top