Larz Westerik

Ik heb de voorzittershamer opgepakt en ik vind het mijn taak om voorwaarden te scheppen dat de bestuursleden hun werkzaamheden zo optimaal mogelijk kunnen verrichten.