Skip to content

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen.

Worden er foto’s gemaakt?
Ja; tijdens het evenement zullen er foto’s gemaakt worden. Dit gebeurt alleen door  Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen aangewezen personen en zullen ook als dusdanig herkenbaar zijn als (werkgroep)lid. De foto’s zullen met name overzichtsfoto’s van de evenementen betreffen en worden alleen geplaatst op de website van SJD of het Kinderdagkamp. Ook zullen er foto’s worden gedeeld in een besloten omgeving waar alleen de ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen bij kunnen. Deze foto’s zullen voor een korte periode beschikbaar zijn. U kunt via het contactformulier van de websites van SJD of het Kinderdagkamp verzoeken een bepaalde foto te laten verwijderen. Geef hierbij de datum en bestandsnaam op van de desbetreffende foto.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen persoonsgegevens?
Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrijwilligers en begeleiders verbonden met Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen
  • Deelnemers aan de verschillende events georganiseerd door Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De bestuursleden van  Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen en leden van de Werkgroep “Vrienden van het Kinderdagkamp”  verwerken persoonsgegevens in het back-end systeem van www.sjdiepenveen.nl. Tevens kan jezelf bij het inschrijven van een event of gebruik makend van een contactformulier de juiste gegevens verschaffen.

Waarvoor verwerkt Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen persoonsgegevens?
Als je deel wilt nemen aan een event van Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven, benaderen en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal deelnemer bent of relatie van Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom events.

Verwerkt  Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen maakt ten behoeve van een event zoals het Kinderdagkamp.

Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
De bestuursleden van  Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen en leden van de werkgroep “Vrienden van het Kinderdagkamp” verwerken persoonsgegevens in het back-end systeem van www.sjdiepenveen.nl

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen  Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je inschrijvingen worden in beperkte vorm na uitschrijving en aflopen van event bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen van mij verwerkt?
Op dit moment is het niet mogelijk in te loggen op www.sjdiepenveen.nl om uw gegevens in te zien. Wel kunt u deze opvragen door contact op te nemen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen kun je ook contact opnemen via de website www.sjdiepenveen.nl

OPT-OUT
Om het gebruik van www.sjdiepenveen.nl zo makkelijk mogelijk te maken, kan Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een event of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Wijzigingen privacybeleid
Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van www.sjdiepenveen.nl te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.sjdiepenveen.nl/privacy-statement-en-privacybeleid

Disclaimer
De inhoud van www.sjdiepenveen.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Back To Top